Privacyverklaring

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeerbelangrijk, ook naar aanleiding van uw bezoek aan onze website. Uw gegevens worden zo beschermd als door de wet voorgeschreven, met name de nieuwe telemediawet. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en hoe die worden gebruikt:

1. Bewaarde gegevens

Onvermijdelijk worden in de serverstatistieken automatisch die gegevens opgeslagen die uw browser ons stuurt. Dit zijn het type browser en de browserversie, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (die pagina die u net voordien bezocht), de hostnaam van de computer die toegang krijgt (IP-adres) en de tijd van de serveraanvraag. Deze opslag wordt alleen gebruikt voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden.

Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig geeft, bijvoorbeeld tijdens een aanvraag en bij de registratie. De bovenstaande gegevens zijn voor ons over het algemeen niet toe te schrijven aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

2. Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens

Als u ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelde, dan gebruiken we die alleen maar om uw vragen te beantwoorden, om de met ons gesloten overeenkomsten uit te voeren en voor de technische administratie. Uw persoonlijke gegevens worden enkel doorgegeven aan derden of anderszins overgedragen als het doel van de opdracht dit vereist, wanneer het noodzakelijk is voor facturering of wanneer u al eerder instemde. Op elk moment hebt u het recht om een gegeven toestemming voor de toekomst in te trekken. Wanneer u uw toestemming tot opslag intrekt, gebeurt de schrapping van uw persoonlijke gegevens indien de kennis voor het vervullen van het beoogde doel niet langer nodig is of wanneer hun opslag uit andere juridische redenen niet toegelaten is.

3. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van het gebruik dat u van de website maakt. De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie werd gegenereerd (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google Inc. in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten die verbonden zijn met de websiteactiviteit en het internetgebruik te leveren. Bovendien kan Google deze informatie eventueel ook doorgeven aan derden, voor zover dit door de wet wordt voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google Inc. combineren. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de betreffende instellingen van uw browser te wijzigen. Wij wijzen er u echter op dat in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt. Door het gebruik van deze website stemt u in met de verwerking van gegevens die door Google over u op de hierboven beschreven wijze werden verzameld en voor de hiervoor genoemde doeleinden.

4. Recht op informatie

We geven u graag informatie over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de behandeling van uw gegevens, volstaat een e-mail.


This page can found at: http://www.feriendorf-vatterode.de/nl/privacy.html